ΙΑΤΡΕΙΟ

Γραφείο Ιατρείου 1

Το ιατρείο επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. Το ιατρείο διαθέτει καινοτόμο εξοπλισμό 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης ( Holter πίεσης) , που ονομάζεται Bpro ABPM και εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την εταιρεία HealthStats της Σιγκαπούρης. Η καινοτομία του συνίσταται στην εύχρηστη μορφή του ( έχει τη μορφή, το μέγεθος και το βάρος ενός  ρολογιού, χωρίς περιχειρίδα και φορητή συσκευή ). Η μορφή αυτή αποτελεί καινοτόμα-πρωτότυπη-έγκυρη και εύκολη  στη χρήση της  μεθόδο εξέτασης.