Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η συχνή σωματική άσκηση θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος στην πρόληψη ,αλλά και στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης και της στεφανιαίας νόσου .

Όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν τη σωματική άσκηση σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση. Αυτό ισχύει για ασθενείς με πίεση στα ανώτερα φυσιολογικά ( συστολική πίεση 130-140 mmHg , διαστολικη πίεση 85-90mmHg) , που δε λαμβάνουν ακόμη φαρμακευτική αγωγή, αλλά και για ασθενείς υπό φαρμακευτική αγωγή για αρτηριακή υπέρταση.

Επίσης, η άσκηση συστήνεται σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο ( παλιό έμφραγμα , παλιά αγγειοπλαστική , αορτοστεφανιαία πάράκαμψη- bypass) και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Μεγάλα οφέλη προσφέρει η αερόβια άσκηση, κυρίως το περπάτημα. Το περπάτημα, όχι μόνο ελαττώνει την αρτηριακή πίεση, ελαττώνει το σωματικό βάρος και το σωματικό λίπος, αλλά αυξάνει την ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη και αυξάνει την HDL χοληστερόλη (καλή χοληστερόλη).

Η προπόνηση με βάρη σε μέτρια ένταση μπορεί με ασφάλεια να προστεθεί σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση. Επίσης ,οι ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια έχουν μεγαλύτερο όφελος από το συνδυασμό αερόβιας άσκησης και μέτριας έντασης άσκησης με βάρη όσον αφορά στη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας και της ποιότητας ζωής.