Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Holter πίεσης : Τι είναι και που χρησιμεύει.

Το Holter πίεσης καταγράφει την πίεση κάθε 20 min επί 24 ώρες. Δίνει μία πληρέστερη εικόνα της πίεσης λόγω των μετρήσεων σε συνηθισμένες ημερήσιες δραστηριότητες και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης.

Χρησιμεύει στη διάγνωση της υπέρτασης της λευκής μπλούζας ( αυξημένη πίεση στι ιατρείο- χαμηλή πίεση στο απίτια0. Επίσης, συνιστάται σε άτομα με υψηλή πίεση ιατρείου και χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο , καθώς και σε υψηλή πίεση ιατρείου σε εγκύους.

Σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση υπό φαρμακευτική αγωγή ,ανιχνεύει πιθανή αντίσταση στη φαρμακευτική αγωγή και υποτασικά επεισόδια.

Αξιολογούμε τη μέση τιμή συστολικής (μεγάλης )και διαστολικής ( μικρής) αρτηριακής πίεσης 24ωρου και το dipping ( διαφορά πίεσης μεταξύ μέρας και νύχτας), πληροφορίες που επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η συνήθης συσκευή για 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης; ( Holter πίεσης 24ωρου)είναι δύσχρηστη , γιατί αποτελείται από την περιχειρίδα που τυλίγεται στο βραχίονα και από συσκευή που κρεμιέται στον ώμο για όλο το 24ωρο.

Σαν αποτέλεσμα , πολλοί ασθενείς αφαιρούν τη συσκευή πολύ σύντομα, πριν τη λήξη του 24ωρου.

Στο ιατρείο μας επιδοτηθήκαμε από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πρόγραμμα της   Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και εισάγαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα Holter πίεσης σε μορφή ρολογιού από τη Σιγκαπούρη.  Χωρίς περιχειρίδα και καλώδια , πολύ πιο εύχρηστο στις