ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Κατ'οίκον επισκέψεις για κλινική εξέταση - ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Δευτέρα: 10:00-13:00 και 18:00-20:30
    Τρίτη: 18:00-20:30 Τετάρτη: 10:00- 13:00 και 18:00-20:30 Πέμπτη: 10:00-13:00 και 18:00-20:30 Παρασκευή: 10:00-13:00 Παρασκευή απόγευμα στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Επικοινωνήστε με τη γιατρό