ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ

Η φυσική άσκηση είναι γνωστό ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση και ελαττώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Παρολ’ αυτά , η αρτηριακή υπέρταση είναι η πιο διαδεδομένη ασθένεια του καρδιαγγειακού συστήματος  σε αθλητές και ανθρώπους που γυμνάζονται συχνά.                          

Ο αιφνίδιος θάνατος σε νέους αθλητές ( κάτω από την ηλικία των 40 ετών) οφείλεται κυρίως σε συγγενείς καταστάσεις ( καταστάσεις που υπάρχουν από τη γέννηση) , όπως η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και συγγενείς ανωμαλίες των στεφανιαίων αγγείων. Όμως,, σε αθλητές άνω των 40 ετών, η κυριότερη αιτία αιφνίδιου θανάτου είναι το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ένας από τους συχνότερους παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο και έμφραγμα είναι η αρτηριακή υπέρταση.

Η έγκαιρη διάγνωση  και αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης , ιδίως σε αθλητές, έχει σαν αποτέλεσμα την ελάττωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και προλαμβάνει  συμβάματα, όπως το έμφραγμα και ο αιφνίδιος θάνατος.

Ακόμη, είναι σημαντικό και το γεγονός ότι η αρτηριακή υπέρταση που δεν αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά, ελαττώνει  την ικανότητα για άσκηση και την απόδοση του αθλητή, καθώς προκαλεί διαστολική δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της άσκησης, ακόμα και όταν κατά την ηρεμία η λειτουργικότητα της καρδιάς είναι φυσιολογική.

Για όλους τους παραπάνω είναι πολύ σημαντικό όλοι οι αθλητές , αλλά και οι άνθρωποι που γυμνάζονται να ελέγχονται σε καρδιολόγο, για την έγκαιρη διάγνω και αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης , αλλά και την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.